Tule mukaan!

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tehdä työtä allergian, ihosairauksien ja astman ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi. Yhdistys toimii allergian, ihosairauksien ja astman kannalta turvallisen elinympäristön ja terveellisten elintapojen puolesta sekä valvoo allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien ja heidän läheistensä yhteiskunnallisia etuja. Yhdistys toimii Allergia-, Iho ja Astmaliiton jäsenyhdistyksenä.

Tuhtia tietoa ja oppaita arkeen www.allergia.fi